Bæredygtighed

 
Fordi klimaindsatsen er vigtigt for vores fælles fremtid

Kan man garantere 100% grøn strøm?

 

Den grønne omstilling handler om bæredygtighed – herunder om at nedsætte udledningen af drivhusgasser. Målet er, at Danmark skal være CO2-neutralt i år 2050, og omstillingen til bæredygtig energiproduktion indebærer et skifte fra fossil energi (olie, kul, gas) til vedvarende energikilder som sol, vind og vand. Derfor tilbyder Forskel kun grønne klimavenlige elprodukter.

Hvordan garanterer vi grøn strøm?
Der er ingen elselskaber, der kan love dig 100 % grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Der findes kun ét elnet i Danmark og her bliver al den strøm der produceres, fra vedvarende og fossile energikilder, nemlig blandet sammen inden det kommer ud af stikkontakten hjemme hos dig.

Det danske elnet er forbundet med vores nabolande, så der er strøm fra både Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Det vil sige, at strøm fra danske vindmøller bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker og norske vandværker.