Gældende fra 01.04.2022

 1. Generel information

 

 • Dette dokument vedr√łrer Forskel A/S, CVR-nr. 38 73 20 56 beliggende p√• adressen:

 

Kannikegade 4, 2. sal, 8000 Aarhuc C, Danmark.

 

Dokumentet indeholder selskabets privatlivspolitik vedr√łrende indsamling og behandling af de Personoplysninger vi har modtaget om kunden i de sammenh√¶nge, der bliver beskrevet nedenfor.

 

 1. Definitioner

 

 • ‚ÄúG√¶ldende persondatalovgivning‚ÄĚ henviser til den generelle forordning (forordning nr. 2016/679) om databeskyttelse.

 

 • Som suppleres og gennemf√łres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (e-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

 

 • ‚ÄúPersonoplysninger‚ÄĚ omfatter enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

 

 • ‚ÄúBehandling‚ÄĚ henviser til enhver aktivitet, som personoplysninger g√łres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

 

 • ‚ÄúDataansvarlig‚ÄĚ henviser i dette tilf√¶lde til selskabet, idet selskabet afg√łr, til hvilke form√•l og med hvilke hj√¶lpemidler der m√• foretages behandling af personoplysninger.

 

 1. Behandling af personoplysninger

 

 • Vi Behandler f√łlgende Personoplysninger, n√•r du bliver kunde hos os:

 

 1. navn
 2. e-mailadresse
 3. telefonnummer
 4. adresse
 5. CPR-nr.
 6. kontooplysninger
 7. målenummer
 8. str√łmforbrug
 9. kunde- og aftagenummer.

 

Ovenst√•ende behandling af personoplysninger er n√łdvendig for at kunne indg√• en aftale med selskabet om levering af str√łm og for at opretholde et kontraktforhold med selskabet.

 

 • Selskabet behandler f√łlgende personoplysninger, n√•r du anmoder om et tilbud:

 

 1. navn
 2. e-mailadresse
 3. adresse (leverings- og kontaktadresse)
 4. telefonnummer
 5. CPR-nummer og kontooplysninger

 

 • Derudover kan selskabet behandle f√łlgende:

 

 1. Personoplysninger såsom teknisk data, herunder din IP-adresse
 2. Telefonopkald med dig
 3. Personoplysninger vedr√łrende sociale problemer, som selskabet f√•r kendskab til ved str√łmafbrydelse

 

 • Udover de Personoplysninger, som du selv afgiver, s√• modtager og behandler selskabet f√łlgende personoplysninger om dig, n√•r du tilmelder dig konkurrencer, nyhedsbreve m.v., hvor du giver samtykke til, at selskabet m√• kontakte dig:

 

 1. navn
 2. e-mailadresse
 3. telefonnummer

 

 1. Formål med behandlingen af personoplysninger

 

 

 • Vi behandler ovenst√•ende personoplysninger med f√łlgende form√•l:

 

 1. At kunne levere str√łm, gas, energioptimeringsydelser og varer fra koncernforbundne virksomheder (Leveringen)

 

 1. At informere kunderne om opdateringer eller servicemeddelelser vedr√łrende Leveringen eller leveringsbetingelser

 

 1. At levere markedsf√łring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt koncernforbundne virksomheder

 

 1. At forbedre og udvikle Leveringen, samt analysere kundernes brug af Leveringen

 

 1. Optimering af intern træning og uddannelse af selskabets ansatte

 

 1. At overholde selskabets forpligtigelser jf. gældende lovkrav i henhold til Elforsyningsloven og Energinets markedsforskrifter.

 

 1. At foretage kreditvurderinger

 

 1. At kunne h√•ndh√¶ve vores leveringsbetingelser og dermed afbryde str√łmmen, hvis eks. regninger ikke betales til tiden

 

 1. At kunne kommunikere med netselskaber, domstole, fogedretten, inkassovirksomheder samt andre akt√łrer i forbindelse med str√łmafbrydelse og inddrivelse af g√¶ld

 

 

 

 

 1. Grundlag for behandling af personoplysninger

 

 • I det f√łlgende kan du for hvert behandlingsform√•l se, p√• hvilket grundlag vi behandler dine Personoplysninger:

 

Formål Behandlingsgrundlag Anvendt persondata
 

At kunne levere str√łm, gas, energioptimeringsydelser og varer fra koncernforbundne virksomheder (Leveringen) jf. punkt 4.1.a. ovenfor

 

At informere kunderne om opdateringer eller servicemeddelelser vedr√łrende Leveringen eller leveringsbetingelser jf. punkt 4.1.b. ovenfor

 

 

Behandlingen er n√łdvendig for at selskabet kan opfylde en kontrakt indg√•et med kunden samt til gennemf√łrelse af n√łdvendige tiltag og foranstaltninger forud for indg√•else af en kontrakt.

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       adresse

·       CPR-nr.

·       kontooplysninger

·       målenummer

¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬† str√łmforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

At levere markedsf√łring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt koncern-forbundne virksomheder jf. punkt 4.1.c. ovenfor

 

 

Ved afgivet samtykke til, at selskabet m√• levere markedsf√łring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt fra koncernforbundne virksomheder

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       adresse

 

 

At forbedre og udvikle Leveringen, samt analysere kundernes brug af Leveringen eksempelvis gennem kundeanalyser og energiberegninger jf. punkt 4.1.d. ovenfor

 

 

Behandlingen er n√łdvendig for at kunne forf√łlge selskabets legitime interesse i at forbedre selskabets levering herunder optimere aconto fakturering af kunden.

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       målenummer

¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬† str√łmforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

 

At overholde selskabets forpligtigelser jf. gældende lovkrav i henhold til Elforsyningsloven og Energinets markedsforskrifter jf. punkt 4.1.f. ovenfor

 

 

Behandlingen er n√łdvendig for at selskabet kan overholde den retslige forpligtelse, der p√•hviler selskabet

 

·       navn

·       adresse

·       CPR-nr.

·       målenummer

¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬† str√łmforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

 

At foretage en kreditvurdering jf. punkt 4.1.g. ovenfor

 

 

Behandlingen er n√łdvendig for at kunne forf√łlge vores legitime interesse i at drive virksomhed

 

·       navn

·       adresse

·       CPR-nr.

 

 

At kunne h√•ndh√¶ve vores leveringsbetingelser og dermed afbryde str√łmmen, hvis eks. regninger ikke betales til tiden jf. punkt 4.1.h. ovenfor

 

At kunne kommunikere med netselskaber, domstole, fogedretten, inkassovirksomheder samt andre akt√łrer i forbindelse med str√łmafbrydelse og inddrivelse af g√¶ld jf. punkt 4.1.i. ovenfor

 

Behandlingen er n√łdvendig for gennemf√łrelse af

foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt samt opfyldelse af betingelser i en indgået en kontrakt

 

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       adresse

·       CPR-nr.

·       kontooplysninger

·       målenummer

¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬† str√łmforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

 • Selskabets kunder har ubetinget ret til at g√łre indsigelser mod behandling af deres personoplysninger til levere markedsf√łring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt koncernforbundne virksomheder. Kunder har ogs√• ret til at tilbagekalde afgivet samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige behandling af personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom selskabet fortsat m√• behandle kundens personoplysninger p√• andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

 

 • G√łr en kunde indsigelse mod behandlingen af dennes personoplysninger, som behandles p√• baggrund af selskabets legitime interesser, vil selskabet straks oph√łre med at behandle kundens personoplysninger til disse form√•l

 

 1. Deling af personoplysninger

 

 • Selskabet kan dele og videregive personoplysninger til relevante modtagere s√•som:

 

 • Eksterne software leverand√łrer for at yde teknisk support.

 

 • Eksterne serviceudbydere til lagring af kundedatabase.

 

 • Nets i form af betalingsservice samt mobilepay for at kunne tilmelde sig automatisk betaling samt tr√¶kning af bel√łb og i forbindelse med rykkeropkr√¶vning.

 

 • Kreditvurderingsvirksomheder, i det omfang det er p√•kr√¶vet, i forbindelse med kreditvurderingen.

 

 • Eksterne inkassoselskaber, i det omfang det er n√łdvendigt, for inddrivelse af g√¶ld til os.

 

 • Domstole og fogedretten, i det omfang det er n√łdvendigt og relevant, for at l√łse tvister eller for at f√• fogedrettens bistand til afbrydelse af str√łmmen eller inddrivelse af g√¶ld til os.

 

 • Akt√łrer i forbindelse med lukning af str√łm, s√•som netselskabet i den konkrete sag, foged, l√•sesmed, taxachauff√łr samt sags- behandler fra os, i forbindelse med lukning af str√łm. Vi kan ogs√• videregive oplysninger til myndigheder om sociale problemer vi f√•r kendskab til i den forbindelse eller til politiet, hvis vi f√•r kendskab til ulovligheder p√• adressen, der skal anmeldes.

 

 • Brug af eksterne tele/marketingvirksomheder for at kunne markedsf√łre vores produkter og udsende kundekampagner.

 

 • Fra selskabets hjemmeside, kan man blive henvist til andre hjemmesider, hvor behandlingen da personoplysninger ikke er under selskabets kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer behandlingen af personoplysninger p√• det p√•g√¶ldende website

 

 1. Juridiske henvendelser

 

Selskabet kan tilg√•, bevare og dele personoplysninger ved besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indst√¶vninger eller lignende), eller, hvis det er n√łdvendigt for at opdage, forhindre eller p√•tale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte selskabet, kunder eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning. Dette kan eksempelvis v√¶re informationer selskabet f√•r kendskab til, n√•r selskabet afbryder for str√łmmen.

 

 

 1. Cookies

 

Selskaber indsamler og lagrer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels, lokal lagring (på browser eller enhed) og andre systemteknologier. Læs mere på selskabets cookiepolitik på www.Forskel.dk, for yderligere information om, hvordan selskabet anvender denne type af teknologi

 

 1. Opbevaring af personoplysninger

 

 • Personoplysninger opbevares s√• l√¶nge det er n√łdvendigt for at kunne opfylde selskabets lovm√¶ssige forpligtigelser og levering.

 

 • Personoplysninger slettes 3 √•r efter endt aftale forhold.

 

 • Personoplysninger opbevares dog ogs√• i det omfang disse fremg√•r af bogf√łringsmateriale, som selskabet er forpligtet til at opbevare i medf√łr af bogf√łringsloven.

 

 • I s√• fald opbevares Personoplysningerne i 5 √•r samt l√łbende kalender √•r.

 

 • Dokumentation for samtykke til markedsf√łring opbevares i 2 √•r efter sidste fremsendelse af markedsf√łring.

 

 1. Kundens rettigheder

 

 

 • Kunden er berettiget til at anmode om indsigt i, samt information om, behandlingen af dennes personoplysninger. Kunden kan ogs√• anmode om at selskabet retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begr√¶nser behandlingen af dennes personoplysninger. Kunden er berettiget til 2 gange √•rligt at anmode om en kopi af de personoplysninger selskabet behandler p√• vegne af kunden. Selskabet er berettiget til at opkr√¶ve et rimeligt gebyr baseret p√• de administrative omkostninger ved, s√•fremt du √łnsker yderligere kopier.

 

Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis;

 

 1. Du har anf√¶gtet n√łjagtigheden af Personoplysningerne,

 

 1. Behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf,

 

 1. Selskabet ikke l√¶ngere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige form√•l, men vi kr√¶ver det for at etablere, ud√łve eller forsvare rettigheder, eller iv. en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

 

 • Hvor vores Behandling er automatisk og baseret p√• samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbart

 

 • √ėnsker du at ud√łve dine rettigheder, eller har du sp√łrgsm√•l ang√•ende selskabets behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os p√• f√łlgende e-mailadresse info@Forskel.dk. Ved henvendelse pr. mail bedes du angive dit fulde navn, telefonnummer samt kundenummer. Du kan ogs√• kontakte os pr. telefon p√• + 45 88 44 44 06.

 

 • √ėnsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til Datatilsynet:

 

Borgergade 28, 5

1300 K√łbenhavn K,

Telefon: +45 33 19 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 1. Ved ændring af selskabets privatlivspolitik

 

 • Foretages der √¶ndringer i selskabets privatlivspolitik, giver vi meddelelse herom via vores hjemmeside www.Forskel.dk. S√•fremt √¶ndringerne kr√¶ver dit samtykke, giver vi s√¶rskilt meddelelse herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med g√¶ldende persondatalovgivning.