Forstå din regning

Det skal være nemt

Hos Forskel er det vigtigt, at du kan gennemskue din regning. Derfor finder du i modellen til højre et overblik over, hvilke poster, der udgør din elregning samt, hvilke der vægter mest.

Én regning med det hele
Som dit elselskab er vi forpligtet til at opkræve transportudgifter, skatter og afgifter på vegne af stat og netselskaber – det gør vi naturligvis gratis.

For dig som kunde betyder det, at du kun modtager én regning for dit samlede elforbrug .

Bliv klogere på posterne i din regning

Forventet forbrug
Det antal kWh vi forventer, at du kommer til at bruge i det kommende kvartal. Vores forventning er baseret på sidste års forbrug og justeres løbende.

Forskel el
Den rene elpris for dit forbrug i det kommende kvartal. Prisen er altid lavere end markedet og ganges med det forventede forbrug. Forbrug og pris reguleres i din årsopgørelse, når vi kender dit faktiske forbrug.

Transporttarif
Tariffen opkræves på vegne af dit lokale netselskab samt Energinet, og dækker transport af elektriciteten samt udbygning og vedligeholdelse af el-nettet.

Transport Fast
Abonnement, som du betaler til dit lokale netselskab for at anvende deres elmåler.

PSO afgift
Støtte til produktion og forskning i vedvarende energi. Afgiften opkræves af din el-leverandør på vegne af Energinet.

El-afgift
Afgift til staten for at bruge strøm. Har du el-opvarmet helårs-bolig, kan du få reduceret el-afgiften ved forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året.

Har du yderligere spørgsmål?

Så kontakt os på 88 44 44 05 eller skriv til os på info@forskel.dk