Prisblad

 
Her finder du et overblik over gebyrer og lignende

Vores produkter

 

Faktura via indbetalingskort (mail eller brevpost): 49 DKK

Betalingsservice via PBS (kvartalvis afregning): 8 DKK

Betalingsservice via PBS (månedlig afregning): 15 DKK

Betalingspåmindelse: 100 DKK

1. Rykker: 100 DKK (momsfrit)

2. Rykker: 100 DKK (momsfrit)

Betalingsaftale: 100 DKK

Engrosomkostning: 0 DKK

Opsigelse af kontrakt uden binding: 0 DKK

Opsigelse af kontrakt med binding: 500 DKK

Sikkerhedsstillelse: 2.000 DKK

Udbetaling af tilgodehavende: 0 DKK

Slutopgørelse ved flytning: 81,25 DKK

Kompensationsgebyr: 310 DKK

Rentesats for sen betaling: Nationalbankens udlånsrente + 8%

Genfremsendelse af regning: 50 DK100